• WELKE TERREINEN?

  Publieke sector:
  onderwijsinstellingen,
  instellingen voor jeugdzorg,
  lokale en landelijke overheden,
  alle overige organisaties met een publieke en maatschappelijke functie.

  Bedrijfsleven:
  van beursgenoteerde ondernemingen tot en met MKB.